หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรหัวหิน

ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิ สายด่วน 1155

สถานีตำรวจภูธรปราณบุร

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ

สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด
สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์

สถานีตำรวจภูธรทับสะแก

สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน

สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย

โรงพยาบาล

รพ.ซานเปาโล หัวหิน

รพ. หัวหิน

สายด่วน 1669

รพ.ปราณบุรี

,

รพ.ค่ายธนะรัชต์

โรงพยาบาลสามร้อยยอด

โรงพยาบาลกุยบุรี

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
โรงพยาบาลกองบิน 5
โรงพยาบาลทับสะแก ,
โรงพยาบาลบางสะพาน
โรงพยาบาลบางสะพานน้อย

มูลนิธิ,หน่วยกู้ภัย

มูลนิธิหัวหิน (หัวหิน)

มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล (ปราณบุรี)

มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน (สามร้อยยอด)
มูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรี (กุยบุรี)
มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน (ประจวบ)
มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน (ทับสะแก)
มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน (บางสะพาน) ,

หน่วยงานที่สำคัญกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

ตำรวจ ตม.หัวหิน

ตำรวจ ตม.สิงขร

ตำรวจน้ำปราณบุรี

ตำรวจทางหลวงประจวบฯ

หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด  (ปภ.97 ตชด.)

ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย

สถานีรถไฟหัวหิน