คลองเขาแดง

คลองเขาแดง

การล่องเรือชมธรรมชาติที่ คลองเขาแดง นี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวภายในอำเภอกุยบุรี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลน พันธุ์พืช สัตว์นานาชนิด วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ ตลอดถึงการพักผ่อนหย่อนใจกับสองฝั่งคลอง

คลองเขาแดง

หมู่บ้านเขาแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี ห่างจากอำเภอ 21 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 51 กิโลเมตร การเดินทางมาสู่หมู่บ้าน จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์รับจ้าง เรือ หรือรถเช่านำเที่ยว เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน

ที่ตั้งของหมู่บ้านจะติดกับภูเขาที่มีหน้าผาสีแดง จึงได้เป็นที่มาของหมู่บ้านเขาแดงนั่นเอง ปัจจุบันตำบลเขาแดงอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อาชีพหลักที่สำคัญ คือ การทำประมง และทำนากุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจใกล้เคียง คือหาดสามพระยา ถ้ำไทร ถ้ำแก้ว ถ้ำพระยานคร และอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ป่าชายเลน ซึ่งพบตามแนวชายคลองบางปู คลองเขาแดง พันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ แสมทะเล โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ่ ตาตุ่มทะเล ตะบูนดำ โปรงแดง ถั่วขาว ฝาดดอกแดง สำมะง่า จาก เถาถอบแถบ เป็นต้น บริเวณที่โล่งซึ่งเป็นดอนตะกาดซึ่งได้รับอิทธิพลความเค็มของน้ำทะเลท่วมถึงแต่ไม่ท่วมต่อเนื่องกันทุกปี พบพืชล้มลุกพวก ชะคราม ผักเบี้ย หญ้าปราบน้ำเค็ม หญ้าขม เป็นต้น

การล่องเรือชมธรรมชาติ คลองเขาแดง นั้น นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือจากบ้านเขาแดง และลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดงล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ 1 ชั่วโมง เวลาเหมาะสมที่จะล่องเรือชมธรรมชาติคือ เวลา 16.30–17.00 น. เนื่องจากอากาศไม่ร้อน และยังสามารถถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วย

คลองเขาแดง
วัดเขาแดง

เริ่มจากลงเรือที่ท่าเทียบเรือบริเวณด้านหน้าวัดเขาแดง

คลองเขาแดง
คลองเขาแดง
คลองเขาแดงคลองเขาแดง

แล้วล่องออกไปทางปากน้ำ ผ่านหมู่บ้านเขาแดง ชมเรือประมงที่จอดเรียงราย และวิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมฝั่งคลอง

คลองเขาแดงคลองเขาแดง

แล้ววกกลับ ล่องขึ้นไปทางต้นน้ำ ชมธรรมชาติ พืชชนิดต่างๆของป่าชายเลน

คลองเขาแดงคลองเขาแดง
คลองเขาแดง

นอกจากนั้นยังเห็นหน้าผาหินรูปร่างคล้ายจรเข้กำลังปีนเขา

คลองเขาแดง
คลองเขาแดง
คลองเขาแดง

เมื่อถึงจุดหมายซึ่งเป็นทางแยกของคลองแล้ว เรือก็จะวนกลับตามเส้นทางเก่า

คลองเขาแดง

และนำนักท่องเที่ยวส่งกลับขึ้นฝั่งบริเวณหน้าวัดเขาแดงเช่นเดิมครับ สำหรับค่าบริการเรือนำเที่ยว คลองเขาแดง นี้ ปกติราคา 400 บาทต่อเที่ยว สำหรับผู้ที่มาเป็นหมู่คณะ สามารถนั่งได้ประมาณ 10 ท่านต่อเรือหนึ่งลำ

นอกจากนี้ใกล้ๆกัน ยังสามารถปีนเขาขึ้นไปยังจุดชุมวิวเขาแดงได้อีกนะครับ แต่ตอนนี้เย็นมากแล้วครับ เอาไว้โอกาสหน้า prachuaptown.com จะนำภาพที่จุดชมวิวเขาแดงในยามเช้ามาให้ชมกันนะครับ

มาเที่ยวช่วยชาติกันนะครับ ^^