หาดวนกร Hat Wanakorn National Park

อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร
     อุทยานแห่งชาติหาดวนกร มีชายหาดที่สะอาดสงบ ทอดตัวเป็นแนวยาวขนานไปกับฝั่งทะเล มีทิวสนทะเลและสนประดิพัทธ์ขึ้นตลอดแนวหาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนและเล่นน้ำทะเลเป็นอย่างยิ่ง

อุทยานแห่งชาติ หาดวนกร
    แต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าวังด้วงและป่าห้วยยาง เป็ฯที่ตั้งของสวนป่าห้วยทราย สวนป่าห้วยยาง สวนรุกขชาติห้วยยาง และสถานีวนกรรมห้วยยาง ต่อมากรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ลำดับที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่ 76 ของประเทศไทย รวมเนื้อที่ประมาณ 38 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 23,750 ไร่ ครอบครุมพื้นที่ ตำบลห้วยทราย ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง และตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลักษณะภูมิประเทศของ หาดวนกร
     อุทยานแห่งชาติหาดวนกร มีสภาพภูมิประเทศแบ่งเป็น 2 ส่วนคือที่ราบชายฝั่งทะเลที่มีสภาพเป็นป่าชายหาดที่เคยเป็นสวนป่ามาก่อน มีลำน้ำที่สำคัญได้แก่ คลองหินจวงซึ่งไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ลงสู่ทะเล และพื้นที่ทะเลมีเกาะเล็กๆ 2 เกาะคือ เกาะจาน และเกาะท้ายทรีย์

ลักษณะภูมิอากาศของ หาดวนกร
     อุทยานแห่งชาติหาดวนกร ตั้งอยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย และมีพื้นที่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ลักษณะอากาศในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก แบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

พืชพรรณและสัตว์ป่าของ หาดวนกร
พรรณไม้ที่สำคัญได้แก่
     สนทะเล หูกวาง โพทะเล สาระภีทะเล ยาง เกด ประดู่ มะค่าแด้ มะค่าโมง พะยอม หว้า ตะแบก ขนาน ฝาง ข่อย ตะขบ เป็นต้น
สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่เป็นนกชนิดต่างๆ ได้แก่
     นกแซงแซวหางบ่วง นกเอี้ยงสาริกา นกดุเหว่า นกตะขาบทุ่ง นกยางกรอก นกกระแตแต้แว้ด นกกางเขนบ้าน นกจาบคา นกเขา นกปรอด เป็นต้น
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้แก่
    กระแต กระรอก อีเห็น กระต่ายป่า พังพอน สุนัขจิ้งจอก เป็นต้น
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ได้แก่
     กบ อึ่งอ่าง เขียด และสัตว์ตามแนวชายหาด เช่น ปูลม ปูเสฉวน หอยเวียน หอยเจดีย์ เป็นต้น
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
     ครอบคลุมพื้นที่น้ำประมาณ 15.36ตารางกิโลเมตร ประกอบไปด้วยปลาในทะเลชนิดต่างๆ รวมทั้งปะการัง กัลปังหา ที่พบบริเวณเกาะจานและเกาะท้ายทรีย์

บ้านพัก หาดวนกร
     อุทยานแห่งชาติหาดวนกรมีบ้านพักให้บริการดังนี้

  1. บ้านวนกร 102 (ชมคลื่น) 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้หลังละ 12 คน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท/คืน (ติดชายทะเล และมีโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องพัดลม)
  2. บ้านวนกร 101 (ชลกานต์) 3 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้หลังละ 10 คน อัตราค่าบริการ 2,500 บาท/คืน (ติดชายทะเล และมีโทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องพัดลม)
  3. บ้านวนกร 105 (โยธกา) 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้หลังละ 4 คน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท/คืน (ติดชายทะเล และมีเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ)
  4. บ้านวนกร 106 (ชวนชม) 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ พักได้หลังละ 4 คน อัตราค่าบริการ 2,000 บาท/คืน (ติดชายทะเล และมีเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ)
  5. บ้านวนกร 107/1-107/4 (อาคารชุด) 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ห้องละ 2 คน อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/คืน (ติดชายทะเล และมีเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ) ชุดละ4,000 บาท
  6. บ้านวนกร 108/1-108/4 (อาคารชุด) 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ พักได้ห้องละ 2 คน อัตราค่าบริการ 1,000 บาท/คืน (ติดชายทะเล และมีเครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ) ชุดละ4,000 บาท

สำหรับผู้ที่ต้องการนอนเต็นท์
  • เต็นท์ขนาดเล็ก นอนได้ 2-3 คน อัตราบริการ 225 บาท/คืน (ไม่รวมค่าเครื่องนอน ถ้าเกิน 5 คน จะต้องเสียเงินเพิ่มคนละ 75 บาท)
  • เต็นท์ขนาดใหญ่ นอนได้ 4-6 คน อัตราบริการ 300 บาท/คืน (ไม่รวมค่าเครื่องนอน ถ้าเกิน 7 คน จะต้องเสียเงินเพิ่มคนละ 150 บาท)
  • และกรณีนำเต็นท์มาเอง สามารถเสียค่าบำรุงสถานที่ ท่านละ 30 บาท/คืน ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ไม่คิดค่าบำรุงสถานที่