ตำหนักกรมหลวงชุมพร

ตำหนักกรมหลวงชุมพร ตำหนักกรมหลวงชุมพร
ตำหนักกรมหลวงชุมพร

พระตำหนัก พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตั้งอยู่บนเขาธงชัย ท้องที่บ้านกรูด ซึ่งแยกจากถนนเพชรเกษมเข้าไปทางซ้ายประมาณ 16 กม. บริเวณใกล้เคียงกับ พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ และ พระพุทธกิติสิริชัยโดยพระตำหนักหันหน้าออกสู่ทะเล เชื่อกันว่า กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์เคยเสด็จฯประทับ ณ ที่แห่งนี้เพื่อพักทอดสมอเรือ

พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาผู้สร้างกองทัพเรือไทย

เรียนเชิญทุกท่านที่มาเยือน ณ.ที่นี้ ร่วมจุดธูป 9 ดอก และกล่าวคาถาบูชา เสด็จเตี่ย เพื่อเป็นมงคลชีวิตของท่าน หรือจะขอพรในสิ่งที่ท่านหวัง จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับท่านที่จะแก้บน ท่านชอบประทัด และดอกกุหลาบสีแดง ธูป-เทียน-ทอง และประทัด ซึ่งมีจำหน่ายที่ศาลาอเนกประสงค์ รายได้เพื่อนำไปสมทบกองทุนพัฒนาพระตำหนักต่อไป

หมายเหตุ พระนามของพระองค์ท่าน คือ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ ทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับลำดับราชสกุลวงศ์ พระองค์ที่ 28 ประสูติในพระบรมมหาราชวัง