อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

"หว้ากอ"
กับความทรงจำที่ยากจะจางหาย

หว้ากอ

หว้ากอ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งประวัติศาสตร์ องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"

หากเอ่ยถึง หว้ากอ คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่มี ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า400 ไร่ และนั้นคือ หว้ากอในความทรงจำ "อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์"

สถานที่ที่เต็มไปด้วยนานาสาระ ครบความบันเทิง การพักผ่อนที่ล้ำคุณค่า คงไว้แต่คำว่าเสียดายหากคุณผ่านเลยไปไม่เข้าแวะชม

หว้ากอ

สัมผัสกับโลกมหัศจรรย์ใต้น้ำกับ"พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ"

หว้ากอ

หว้ากอ

การเข้าชมเรื่องราวดาราศาสาตร์และอวกาศ,ฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ สวนผีเสื้อ แหล่งธรรมชาตศึกษา

หว้ากอ หว้ากอ หว้ากอ หว้ากอ หว้ากอ หว้ากอ